Vanhoillisten arvojen liitto

Vapaus on sana, joka vetoaa moniin ihmisiin ainakin jossain määrin. Se antaa mielikuvan, että ihminen saa tehdä mitä haluaa eli on vapaus tehdä oman halun mukaan ilman, että joku toinen määrää kaikesta. Mutta se eroaa todella paljon erilaisten poliittisten liikkeiden kohdalla, että mitä vapaudella loppujen lopuksi tarkoitetaan ja saako sortaa muita pitääksen vapauden toisilla.

Vapaan Suomen Liiton perusperiaatteet

Vapaan Suomen Liitto ei ajattele vapaudesta samalla tavalla kuin arvoliberaalit, joiden mielestä vapauteen kuuluu ilmiselvästi esimerkiksi mahdollisuudet rakastaa samaa sukupuolta olevaa henkilöä ja heidän oikeutensa mennä naimisiin. Vapaan Suomen Liiton taustalla on vanhoillisten arvojen perinne, eikä siihen kuulu modernimmat ajatukset tasavertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Liitossa osa ajattelee esimerkiksi, että homous on syntiä.

Feminismi ei saa kannatusta Vapaan Suomen Liitossa, koska tasa-arvoisuuden katsotaan jo toteutuneen Suomessa seksuaalisesta häirinnästä ja palkkaeroista huolimatta. Silti näitä ajatuksia ei painoteta, kun keskitytään EU:n vastustamiseen. EU-aihe kokoaa monia hieman eri tavoin muista asioista ajattelevat ihmiset yhteen.

Olemme aiemmin kirjoittaneet kansalaisvapauksista ja internetistä ja kertoneet niiden olevan uusi ilmiö. Vapaan Suomen Liiton ideologiassa kannatetaan kansalaisvapauksia, mutta näkökanta on, että vastuuta on otettava vain Suomen kansalaisista. Silloin rajataan pois muun maalaiset avun tarpeessa olevat. Maastamuuttoakin halutaan suitsia, jotta Suomessa koulutetut suomalaiset eivät muuttaisi pois. Pientä mielikuvaa ideologiasta voi löytää vaikkapa tv-sarjasta Handmaid’s Tale. Se ei siis riitä, että rajoitetaan muukalaisten saapumista, vaan myös omien kansalaisten lähtöä muualle halutaan rajoittaa,

Brexitin taustalla tutut arvot

Vapaan Suomen Liitto on keskittynyt Suomen irrottamiseen EU:sta sekä talous- ja rahaliitto Emusta. On monia syitä, miksi ihmiset kannattavat näitä päämääriä. Tällä hetkellä tunnettu ja maailmaa kuohuttava asia on Iso-Britannian EU:sta eroamisen toteutuminen. Tämä kansanäänestyksen tulos yllätti monet, koska brittejä ei kuitenkaan ole pidetty kovinkaan muukalaisvihamielisinä, vanhoillisina tai oikeistolaisina. Se ihmetyttää maailmaa, että miten eroaminen tulee käytännössä muuttamaan Eurooppaa.

Iso-Britannian eroa eli Brexitiä ajoivat etenkin oikeistolaiset ja maahanmuuttajavihamieliset tahot ja maailmaa järkytti heidän onnistumisensa eroa koskevassa kansanäänestyksessä. Vapaan Suomen Liiton taustalla on samaa arvomaailmaa kuin Iso-Britannian EU-eroa ajaneilla tahoilla. Silti rasismista ja äärioikeistolaisista liikkeistä pyritään sanoutumaan irti.

Brexitin on arvioitu johtavan kymmenien tuhansien rahoitusalan työpaikkojen katoamiseen Iso-Britanniasta. Sen ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa yksittäisten ihmisten mahdollisuuksin ottaa lainoja. Lainojen vertailua tarjoaa esimerkiksi freedomrahoitus ja vastaavat tahot. Tulevaisuutta ei kuitenkaan voi täysin ennustaa, joten Brexitin vaikutukset voidaan täysin arvioida vasta vuodesta 2019 alkaen.

Nationalistiset tausta-arvot

Voisi ajatella, että EU-vastaisuuteen ei tarvitsisi liittyä nationalismia ja pelkoa vieraita kulttuureita kohtaan, mutta käytännössä mikään EU-vastainen liike ei ole sellainen, jonka taustalla ei näitä ajatuksia ja äärioikeistolaisia perinteitä olisi. Näennäisesti yhden asian liikkeisiin osallistuvien ihmisten tulisi ottaa selvää, millaiset ovat liikkeen historialliset taustat.

Koska Vapaan Suomen Liitto ei virallisesti hyväksy rasistisia ideologioita, siirtyvät yleensä äärioikeistolaisimmat henkilöt lähellä oleviin liikkeisiin, kuten Rajat kiinni -liikkeeseen ja Uuteen Lapuan liikkeeseen. Lapuan liike oli väkivaltainen järjestö, joka vainosi suomalaisia kommunisteja ja muilutti heitä Neuvostoliiton rajalle. Se aloitti toimintansa maltillisena yleisporvarillisena liikkeenä, jollaiseksi Vapaan Suomen Liitonkin voisi määritellä. Vapaan Suomen Liitto edustaa vakiintuneita, demokraattisia ja parlamentaarisia toimintatapoja. Sen takia jotkut toimijat eroavat joukosta toisiin liikkeisiin, koska Vapaan Suomen Liitto on miedompi versio kansallismielisestä liikehdinnästä.

mts_schema