Vaalikampanjan rahoittaminen

Jokaisen ehdokkaaksi asettuvan poliitikon, oli kyseessä sitten kunta- tai eduskuntavaalit, ensimmäinen pohdinnan paikka on vaalikampanjan rahoitus. Ehdokkaaksi pääseminen on jo suuri ponnistus ja saavutus, mutta varsinaiseen vaalikampanjaan on panostettava entistä kovemmin. Tämä vaatii aina myös rahaa. Kampanjan kustannuksiin voi käyttää omia säästöjään tai ulkopuolisilta saatuja varoja. Lähes poikkeuksetta tosissaan vaalitaistoon lähtevät ehdokkaat joutuvat ottamaan lainaa kampanjansa rahoittamiseksi.

Vaalirahoitukseen liittyvä säätely Suomessa

Vaalirahoitukseen liittyvällä säätelyllä pyritään takaamaan avoimuus ja tuomaan esille ehdokkaan mahdolliset yhteydet erilaisiin sidosryhmiin, jotka saattaisivat hyötyä ehdokkaan valinnasta luottamustehtävään. Vaalirahoituksesta säädetyssä laissa määritellään, että vaalirahoituksella tarkoitetaan taloudellista tukea ehdokkaalle alkaen puoli vuotta ennen vaalipäivää ja päättyen kaksi viikkoa vaalien jälkeen. Jokaisen valituksi tulleen ehdokkaan tulee tehdä viranomaisille ilmoitus vaalirahoituksesta. Mikäli ehdokkaan tietyn vaalimainoksen on maksanut jokin muu taho kuin ehdokas itse, on tämä ilmoitettava myös mainoksessa.

Omalla rahalla toteutettava mainonta on sääntelystä vapaa. Omien säästöjen ja lainarahan käyttö onkin suosittu tapa kustantaa vaalikampanjan kustannukset. Tällöin kenellekään ei synny väärää mielikuvaa siitä, että ehdokas käyttäisi esimerkiksi yritysmaailmasta runsaasti saatua rahaa kampanjaan ja jäisi tämän jälkeen niin sanotusti velkaa yritykselle. Lainarahaa ehdokkaiden kampanjoihin tarjoavat lukuisat verkkopankit sekä perinteiset pankit. Mikäli juuri sinä olet tulevaisuudessa aikeissa asettua ehdolle vaaleissa käyttäen kampanjaasi lainarahaa, kilpailuta lainat laina saadaksesi paras mahdollinen lainatarjous. Lainarahaa vaalikampanjaan on saatavilla muutamista tuhansista euroista aina kymmeniin tuhansiin euroihin. Mitä suurempi lainasumma on, sitä tärkeämpää on muistaa tehdä kattava lainavertailu ja kilpailutus. Lainavertailupalvelun käyttäminen on helpoin tapa tehdä kilpailutus ja valita paras laintarjous. Tämän jälkeen voi rauhassa keskittyä itse vaalikampanjaan.

Tukiyhdistykset ja rahoittajat vaaleissa

Omien säästöjen ja lainarahan ohella ehdokkaat usein keräävät varoja kampanjaa varten käyttäen tukiyhdistyksiä. Tukiyhdistykset avustavat haluamaansa ehdokasta rahan keräämisessä järjestäen esimerkiksi tapahtumia, joihin myydään pääsylippuja. Tällöin jokaista lahjoittajaa eli pääsylipun ostajaa ei tarvitse erikseen ilmoittaa läpi menneen ehdokkaan vaalirahailmoituksessa.

Rahoituksessa voidaan käyttää myös erilaisia seminaareja, joihin myydään pääsylippuja. Kalliita pääsylippuja ostavat yritykset voivat vähentää verotuksessa lippujen hinnan, mikä poikkeaa suoran vaalirahatuen myöntämisestä. Suoraa tukea ehdokkaalle ei voi vähentää verotuksessa. Tällainen kiertoteitä pitkin maksettavat tuet heikentävät ehdokkaan uskottavuutta, joten monet ehdokkaat karttavat tällaisia keinoja rahoituksen saamiseksi. Pahimmillaan epäselvät vaalirahoitukset voivat turhauttaa äänestäjiä, jolloin monet voivat jäättä äänestämättä vaaleissa. Luotettavimman kuvan ehdokas antaa itsestään äänestäjille rahoittamalla vaalikampanjansa itse käyttäen omia säästöjä tai lainarahaa.

Yhteenveto

Vaalikampanjan rahoitus kannattaa miettiä tarkkaan. Ulkopuoliseen tukirahaan saattaa liittyä erilaisia ongelmia liittyen ehdokkaan riippumattomuuteen, joten usein omien säästöjen käyttäminen tai lainarahaan turvautuminen on hyvä ratkaisu. Mahdolliseen vaalilainaan kannattaa suhtautua kuten mihin tahansa lainaan eli vertaile ja kilpailuta laina käyttäen esimerkiksi lainavertailupalvelua.

mts_schema