Oppositiossa oleva puolue tuo esiin näkökantoja

Oppositiossa oleva puolue tuo esiin näkökantoja. Oppositio sana tarkoitti alun perin “vastapäätä istujia”. Sellaista se tarkoittaa nykyäänkin, sillä eduskunnassa on vallallaan “hallitus vastaan oppositio” -asettelu. Opposition rooli on tuoda ryhmänä tai yksilöinä esiin asioita, joista hallituksella on kulloinkin eriävä näkemys. Suomessa oppositiota virallisesti kutsutaan hallituksen ulkopuolella oleviksi eduskuntaryhmiksi. Iso-Britannia esimerkiksi kuuluu kaksipuoluejärjestelmään ja voi jo oppositiossa ollessaan muodostaa varjohallituksen, kun taas Suomi kuuluu monipuoluejärjestelmään. Suomalaiset oppositiossa istuvat ryhmät eivät siis koskaan voi olla varmoja siitä, mikä puolue pääsee seuraavaan hallitukseen ja mikä ei. Oppositio on usein hallitusryhmien kanssa eri mieltä päivän tai tulevaisuuden polttavista kysymyksistä ja usein oppositio päätyykin tekemään jostakin asiasta hallitukselle välikysymyksen. Välikysymys mittaa hallituksen luottamuksen.

Onko välikysymys tehoton työkalu hallituksen kaatamiseen?

Hallitukselle esitettävän välikysymyksen takana pitää aina olla 20 oppositiossa olevaa kansanedustajaa. Yleisesti välikysymystä pidetään tehottomana työkaluna hallituksen kaatamiseen, mutta tarvittavaa mediahuomiota sillä varmasti saadaan aikaan. Keskustelun aikaansaaminen tärkeistä asioista välikysymysten avulla on myös oppositioryhmien tavoitteena. Suomessa nykyinen hallitus näyttäisi rakastavan yhtiöittämistä. Viimeksi hallituksen taholta on esitetty sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtiöittämistä sekä liikenneväylien yhtiöittämistä. Opposition mukaan välikysymys tehdään aina, kun siihen on tarvetta ja joskus näyttää siltä, että hallitus menee yli omien toimintavaltuuksiensa. Enemmistö oppositiossa uskoo välikysymyksen voimaan. Eduskunnassa hallituksen luottamus mitataan välikysymyksellä ja ellei hallitus saa taakseen kansanedustajien enemmistöä, hallitus joutuu eroamaan. Vasemmistoliitto torjuu kaavailut pakkoyhtiöittämisestä, koska vasemmiston mukaan yhtiöittäminen on vastaan kansalaisten perusoikeutta, saada yhteiskunnalta tarvittavat peruspalvelut.

Kolme tapaa kaataa hallitus

On olemassa kolme tapaa kaataa hallitus. Ensimmäinen on, että hallituspuolue tai useampi niistä ajautuu toiminnassaan sisäiseen kriisiin. Toisena keinona on hallituksen toimien synnyttämä levottomuus, joka tulee yhteiskunnalle mahdollisine lakkoineen niin kalliiksi, että elinkeinoelämäkin pettyy hallituksen toimiin. Kolmantena keinona on, että hallituksen toiminta itsessään lamaantuu, kun sen kärkihankkeet eivät saa kannatusta eivätkä mene läpi. Mikä tavoista olisi hallitukselle vahingollisin arvovallan menettämisen myötä? Ensimmäisessä tapauksessa yksi hallituksessa olevista eduskuntaryhmistä voisi päättää lähteä jonkin esityksen vuoksi pois hallituksesta ja samanaikaisesti hallitus ei saisi välikysymyksessä eduskunnalta luottamusta. Toisessa tapauksessa lakot tulevat yhteiskunnalle kalliiksi, ja mahdollinen yleislakko maksaisi miljardeja ja veisi yhteiskunnan kriisiin. Tapauksessa kolme hallitus ei voisi tehdä enää mitään, eli seurauksena olisi arvovaltatappio ja hallituksen ero. Suomessa hallitus on kaatunut viimeksi vuonna 1983.

 

mts_schema