Itsenäisyyspuolue – ennen ja nyt

 

Itsenäisyyspuolue, lyhennettynä IPU, on Euroopan Unioniin kriittisesti suhtautuva puolue. Itsenäisyyspuolueella ei ole ollut kansanedustajia eduskunnassa, mutta se on saanut edustajiaan moniin kunnanvaltuustoihin.

Itsenäisyyspuolue tunnettiin aiemmin nimellä Vapaan Suomen Liitto (VSL), joka oli sen perustamisnimi vuonna 1994. Myöhemmin alkuperäiseen nimeen lisättiin etuliite Itsenäisyyspuolue, joka jätettiin yksinään puolueen viralliseksi nimeksi vuonna 2006. Vuoden 1995 keväällä Vapaan Suomen Liitossa on arvioitu olleen noin tuhat jäsentä.

Kivinen tie

Itsenäisyyspuolue on poistettu puoluerekisteristä kolme kertaa, vuosina 1999, 2007 ja 2015. Puolue voidaan poistaa puoluerekisteristä, jos se ei kaksissa peräkkäisissä vaaleissa onnistu saamaan kansanedustajaa eduskuntaan. Puolue on uudelleenrekisteröity kahteen kertaan, vuosina 2000 sekä 2008. Tällä

Business man rips open his shirt to show his Finnish flag t-shirt

hetkellä Itsenäisyyspuolue ei ole puoluerekisterissä.

Itsenäisyyspuolue haluaa erottua muista puolueista osittain jyrkilläkin mielipiteillään. Sen yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on erottaa Suomi Euroopan Unionista sekä EU:n perustuslakisopimuksesta. EU:n sijaan puolue suosii ETA-sopimusta, joka voisi taata suomalaisten vapaan liikkuvuudet sekä muita EU:n kanssa yhteneviä etuja ilman täysipainoista sitoutumista Unioniin. Tällä puolue pyrkii omien sanojensa mukaan harjoittamaan puolueettomuuspolitiikkaa, eli pysymään erossa sotilas- tai muista kansainvälisistä liitoista. Se onkin boikotoinut europarlamenttivaaleja vuosina 1999 sekä 2004.

Muina puolueen tärkeimpinä tavoitteina voidaan yleisesti pitää pääoman virtaamisen estoa Suomesta muihin maihin, kotimaisen ruuan tuotannon puolustamista, energiaomavaraisuuden kehittämistä sekä uusiutuvaan energiaan siirtymistä. Itsenäisyyspuolueella on jopa oma julkaisu, vuodesta 1997 alkaen ilmestynyt IPU. Julkaisu tunnettiin ennen nykyistä muotoaan nimellä Vapaa Suomi vuoteen 2010 asti. Nykyisellään lehden päätoimittajana toimii puolueen puheenjohtaja Antti Pesonen.

Suuntana Eurooppa

Puolue on pyrkinyt omilla listoillaan eduskuntaan, europarlamenttiin sekä ollut ehdolla kunnallisvaaleissa. Puolueen puheenjohtaja Ilkka Hakalehto osallistui myös presidentinvaaliin vuonna 2000 keräten likimain prosentin äänistä. Hakalehto ei kuitenkaan ollut virallisesti Itsenäisyyspuolueen ehdokas näissä vaaleissa, sillä silloisella Vapaan Suomen Liitolla ei ollut ehdokasasetteluun oikeuttavaa edustajamäärää eduskunnassa. Hakalehtoa presidentinvaaleissa tuki listattu puolue Perussuomalaiset sekä Suomi Ei-EU -yhdistys VSL:n lisäksi.

Tampereella marraskuussa 2008 pidetyssä puoluekokouksessa Itsenäisyyspuolue päätti osallistua Europarlamenttivaaleihin. Tämä johti erimielisyyksiin puolueen sisällä, ja sen seurauksena puolueesta erosi Erkki Surakan johtama ryhmä, joka järjestäytyi Suomalaiseksi Puolueeksi vuonna 2009. Tähän puolueeseen liittyivät myös IPU:n entiset taloudenhoitaja Mikko Lahtiluoma sekä puoluesihteeri Risto Kangas. Aiemmin Itsenäisyyspuolueessa varapuheenjohtajan virkaa toimittanut Jaakko Jukkola siirtyi Suomalaiseen Puolueeseen vastaaviin tehtäviin.

Itsenäisyyspuolueella on myös aktiivinen nuorisojärjestö. Itsenäisyysnuoret perustettiin puolueen yhteyteen syyskuussa 2012. Itsenäisyysnuorten ei tarvitse olla Itsenäisyyspuolueen jäseniä kuuluakseen järjestöön.

mts_schema