EU:n hyödyt ja haitat

 

Euroopan Unioni eli EU on taloudellinen ja poliittinen liitto, johon kuuluu 28 eurooppalaista jäsenvaltiota. Jäsenvaltioksi EU:hun voivat liittyä kaikki sellaiset Euroopan maat, jotka vastaavat jäsenvaltioille asetettuihin kriteereihin, ja jotka läpäisevät jäsenvaltioiksi pyrkiville maille asetetun koeajan kunnialla. Euroopan Unioni sai nimensä vuonna 1993 järjestetyssä Maastrichtin sopimuksessa. Unionin tärkeimpiin toimiin kuuluvat esimerkiksi sisämarkkina-alueen pitäminen kilpailulle vapaana, yhteistyö Euroopan Unionin rahaliiton kanssa, sekä jäsenmaille yhteisten maatalous- ja kauppapolitiikan ylläpito.

Euroopan Unioni perustettiin ensisijaisesti helpottamaan Euroopan maiden välistä kauppaa. Myöhemmin se on muotoutunut yhteistyösopimukseksi, johon kuuluu paljon eri toimialoja, ja joka helpottaa Euroopan alueen kansalaisten elämää huomattavasti. Euroopan Unionin tekemiin tärkeimpiin ja vaikuttavimpiin sopimuksiin kuuluvat jäsenvaltioiden kansalaisten vapaa liikkuvuus koko EU:n alueella, yhteinen maatalouspolitiikka, yhtenäistetty verolainsäädäntö, jossa on edelleen havaittavissa joitakin jäsenvaltioiden välisiä eroavaisuuksia, mutta joita Unionin tuomioistuin voi selvittää, yhteistyöohjelmat kuten Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelma korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille, yhteinen valuutta ja rahapolitiikka.

Vapaata kauppaa

Eniten Euroopan Unionin jäsenvaltion kansalainen kuitenkin törmää kuluttajaläheisempiin EU-päätöksiin. Näistä tärkein ja monen arjessa näkyvin hyöty on tavaroiden vapaa liikkuvuus. Tullimaksujen ja rajoitusten poistuttua EU:n rajojen sisäpuolella hyödykkeiden hinnat ovat yleisesti ottaen laskeneet sekä tavaroiden hankkimisesta on tullut huomattavasti helpompaa. Lukuisat kivijalkaliikkeet sekä myös verkkokaupat ovatkin huomanneet tämän seikan, ja etenkin

successfull silhouette man winner waving Europian Union flag on top of the mountain peak

netissä toimivien kauppojen myynti on jatkuvassa nousukiidossa. Suurimmat verkkokaupat toimivat koko Euroopan Unionin alueella, ja ne voivat toimittaa tilatut tuotteen hyvinkin nopeasti, kiitos EU:n sisäistä kauppaa hyödyttävän lainsäädännön. Jos siis jossakin Euroopan Unionin jäsenvaltiossa asuva henkilö haluaa tilata esimerkiksi kengät netistä toisesta jäsenvaltiosta, se onnistuu helposti monikansallisten muotialan jälleenmyyjien ansiosta.

Monet EU-vastaiset tahot ovat kritisoineet vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä, enimmäkseen rikollisten helpomman liikkuvuuden pelossa. Tästä ei kuitenkaan ole tarkkaa näyttöä, eivätkä Suomessa tapahtuneet rikokset ole pitkällä tarkasteluvälillä olleet nousussa tai laskussa. Rikollisuutta EU:n alueella suitsii myös Euroopan Unionin tuomioistuin, jonka toimivalta ylittää kansallisten tuomioistuinten päätökset. EU:n tuomioistuin ei kuitenkaan ole ensisijainen kiistojen ratkaisija, vaan maiden tulisi aina ensin turvautua omiin oikeuslaitoksiinsa. Monikansallisissa kiistoissakaan tulee harvemmin tilanteita, joissa EU:n tuomioistuimen subjektiivista päätöstä olisi tarvittu.

Kaikkiaan Euroopan Unionista on ollut enemmän hyötyä kuin haittaa. EU:n kriittisimmät vastustajat kuuluvat yleisesti konservatiivisiin järjestöihin, jotka vastustavat myös muita uudistuksia ilman todellista näyttöä haitoista. EU:n jäsenvaltiot hyötyvät toinen toisistaan, ja luovat vahvan vastuksen terveelle kilpailulle Aasiassa sekä Amerikassa.

mts_schema